Publikum

Brattingsborg Gods er ikke et museum, men en privatejet aktiv landbrugsvirksomhed. Af sikkerhedsmæssige grunde er der derfor adgang forbudt for offentligheden. Færdsel på godsets områder kræver således enten et fagligt ærinde eller en forudgående aftale herom.

I det følgende kan du læse mere om de forskellige publikumsaktiviteter afholdt af Brattingsborg Gods.


Parken Brattingsborg Gods

HOVEDBYGNING

Hovedbygningen ved Brattingsborg Gods blev opført i årene 1870-1898. Opførelsen blev påbegyndt af arkitekt Knud Christian Borring (1838-1915) og færdiggjort af arkitekt Martin Borch (1852-1937).

Hovedbygningen er privat bolig for godsejerparret Irene og Anders Danneskiold Lassen og er derfor ikke åben for offentligheden.

Parken Brattingsborg Gods

PARK

Parken er på 6 ha og inspireret af den engelske renæssancestil. Her udtrykkes et harmonisk samspil mellem hovedbygning, park og natur. Parken, der blev anlagt i 1870, falder naturligt ind i landskabet og byder på udsigt, store plæner, buske og gamle træer.

På det første stykke af turen rundt i parken kan man endvidere dreje til venstre ad en sti, der slynger sig ned forbi det gamle voldsted "Blafferholm (også kaldet Barfredsholm)" (cirka år 1240), hvor Nationalmuseet i sommeren 2012 foretog udgravninger og gjorde flere spændende fund.

Ønsker du at læse mere om voldstedet ”Blafferholm”, anbefaler vi bogen ”Borgene på Samsø. En arkæologisk jagt på historien bag øens fem middelalderborge”, udgivet af Nationalmuseet og Syddansk Universitetsforlag i 2018.

Parken er åben tirsdage og torsdage kl. 10-16 fra 29. juni til og med 5. august 2021. Entré: Voksne kr. 40 - Børn (3-15 år) kr. 30.
Ved indgangen til parken får du en flyer, der fortæller om Brattingsborg Gods og guider dig på din tur rundt i parken.


Vesborgfyr ferielejligheder

VESBORG FYR

Det flotte hvide fyr er opført i 1858, og er et oplagt udflugtsmål. Fra fyrtårnet er der vid udsigt over Samsø Bælt mod Fyn, Sjælland og Jylland. Fyret ligger midt i et gammelt voldanlæg, og ved opgangen til fyret fortæller Samsø Museum om Samsøs middelalderborge i det gamle krudthus.

Der er åbent hver dag kl. 11-18 fra 28. marts til 24. oktober 2021 i Krudthus og Fyrtårn. Entré til Fyrtårn: Voksne kr. 20 - Børn under 16 år kr. 10.

Du kan også holde ferie i et af stedets fire unikke ferieboliger. Se menupunkt "Vesborg Fyr" eller "Udlejning af ferieboliger" eller gå direkte til booking hos vores udlejningsbureau www.habitat.dk.

brattingsborg-skov-ramsløg

PAS GODT PÅ SKOVEN OG DENS DYR

Skovene under Brattingsborg Gods er privatejet, men offentlig færdsel på veje og stier er tilladt for gående og cyklister dagligt fra kl. 6.00 til solnedgang.

Motorkøretøjer er kun tilladt fra 1. maj til 31. maj og fra 1. oktober til 31. oktober og kun ad den direkte vej fra indkørslen til Brattingsborg Skov og til Lushagen. Parkering må kun finde sted på P-pladsen før skoven eller på P-pladsen ved stranden nær Lushagen. Se iøvrigt infotavle ved indkørsel til skoven.

Ved ønskes om afholdelse af særlige arrangementer i skoven skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor, der kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-14 på tlf. +45 8659 3066 eller pr. mail info@brattingsborg.dk. Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 250 plus moms pr. tilladelse.