Naturpleje

For at passe godt på Samsøs smukke natur, udfører Brattingsborg Gods målrettet naturpleje på godt 270 ha. Det bliver gjort i tæt samarbejde med nogle af øens kvægholdere samt Samsø Naturskole, der har gutefår, som er helt unikke til naturpleje. På strandengene har vi endvidere stor fokus på den invasive art rosa rugosa, der holdes nede med naturskolens gutefår. I engene er der fokus på orkideer, mens vi på holmene og heden skal passe på de gule engmyrer. Endelig udarbejder godsets skytte en biotopplan, der bl.a. skal sikre og fremme antallet af jordrugende fugle samt insekter.