Markbrug

Brattingsborg Gods driver bl.a. et stort markbrug, der varetages af godsets inspektør. Til markbruget er endvidere tilknyttet en række maskinførere og to landbrugselever.

Til et stort landbrug hører som bekendt også store maskiner. På Brattingsborg Gods består maskinparken bl.a. af en mejetærsker (Nw Holland CR 10.90 elevation), fire traktorer og diverse markmateriale.

Markbruget bliver drevet pløjefrit, hvor størstedelen af halmen bliver snittet og nedmuldet med vores stubharve. Dette giver en mere homogen og næringsrig jord, da det organiske materiale bliver opblandet i det øverste lag. Det er regnormene, der står for omsætningen af det organiske materiale i jorden, som giver den frugtbare jord og dermed en højere dyrkningssikkerhed.


Frø, raps og korn

Af godsets samlede areal på ca. 2.400 ha benyttes godt 1.100 ha til landbrugsformål, og boniteten er meget varierende. Cirka 600 ha består af god lermuldet jord, mens cirka 250 ha består af let leret sandjord og 250 ha af mild sandjord.

På Brattingsborg Gods dyrkes der bl.a. foderbyg- og hvede til godsets svineproduktion, frøgræs til DLF og raps til DLG. Herudover dyrker vi brødkorn i konceptavl, der hedder ”produktion i Balance” til firmaet Lantmännen.