Brattingsborg Gods Jagtvæsen

På Brattingsborg Gods drives jagten som en forretning med bl.a. arealudlejning til konsortier, afholdelse af dagjagter og salg af forårsbukke samt afskudsklare dåhjorte. Dette varetages af godsets skytte, der endvidere udarbejder en biotopplan, der bl.a. skal sikre og fremme antallet af jordrugende fugle samt insekter.


Vildtpleje og udsætning af fasaner

En vigtig opgave for jagten er at pleje terrænet til gavn for flora og fauna generelt samt sikre optimale levebetingelser for vildtet. Dertil kommer vedligeholdelse af flere kilometer levende hegn, insektvolde og remisser til nævnte insektproduktion og redeskjul. En af skyttens øvrige opgaver er udsætningen af 6 ugers fasankyllinger, som efterfølgende plejes og passes igennem hele sæsonen.


Muflonfår, havfugle og spættet sæl

På Nordby Hede, der også hører til Brattingsborg Gods, er der både råvildt og dåvildt. Det samme gælder for arealerne Bisgård, Vadstrup og Sannholm, hvor der også er harer, fasaner og ænder.

På Vejrø, der ligger 1/2 times sejlads fra Stavns Fjord, findes en stor bestand af muflonfår og vilde fasaner. På og omkring øerne Kyholm, Lindholm, Lindholm Rumpe og Bosserne findes nogle af Danmarks største populationer af havfugle. På Bosserne er der endvidere en bestand af spættet sæl. Øerne Hjortholm, Mejlsholm og Ydersteholm ligger i Stavns Fjord, og er alle vigtige ynglepladser for områdets havfugle.


Størstedelen af fasanerne samt dele af rå- og dåvildtet, der skydes på Brattingsborg Gods leveres til Klosterhedens Vildt, som producerer spegepølser, dyrekøller m.m. ud af det smagfulde og fedtfattige kød. Produkterne kan efterfølgende købes hos Smagen Af Øen i Nordby.


 

Ønsker du at leje en dagsjagt, skyde en buk eller måske købe kvalitetsfoder til din hund – så er du velkommen til at kontakte Brattingsborg Gods Jagtvæsen v/skytte Victor Søndergaard Christensen.

Tlf. +45 2323 4636 | Mail vsc@brattingsborg.dk