Publikum

Brattingsborg Gods er ikke et museum, men en privatejet aktiv landbrugsvirksomhed. Af sikkerhedsmæssige grunde er der derfor adgang forbudt for offentligheden. Færdsel på godsets områder kræver således enten et fagligt ærinde eller en forudgående aftale herom.

I det følgende kan du læse mere om de forskellige publikumsaktiviteter afholdt af Brattingsborg Gods.HOVEDBYGNING

Hovedbygningen ved Brattingsborg Gods blev opført i årene 1870-1898. Opførelsen blev påbegyndt af arkitekt Knud Christian Borring (1838-1915) og færdiggjort af arkitekt Martin Borch (1852-1937).

Hovedbygningen er privat bolig for godsejer Anders Danneskiold Lassen og er derfor ikke åben for offentligheden.


PARK

Parken er på 6 ha og inspireret af den engelske renæssancestil. Her udtrykkes et harmonisk samspil mellem hovedbygning, park og natur. Parken, der blev anlagt i 1870, falder naturligt ind i landskabet og byder på udsigt, store plæner, buske og gamle træer.

På det første stykke af turen rundt i parken kan man endvidere dreje til venstre ad en sti, der slynger sig ned forbi det gamle voldsted "Blafferholm (også kaldet Barfredsholm)" (cirka år 1240), hvor Nationalmuseet i sommeren 2012 foretog udgravninger og gjorde flere spændende fund.

Ønsker du at læse mere om voldstedet ”Blafferholm”, anbefaler vi bogen ”Borgene på Samsø. En arkæologisk jagt på historien bag øens fem middelalderborge”, udgivet af Nationalmuseet og Syddansk Universitetsforlag i 2018.

Der er lukket for besøgende i parken og vi siger tak til alle der har været forbi i 2023. Vi glæder os til igen at åben for besøg i parken tirsdage og torsdage fra 25.06 til 8.8.2024.

 VESBORG FYR

Det flotte hvide fyr er opført i 1858, og er et oplagt udflugtsmål. Fra fyrtårnet er der vid udsigt over Samsø Bælt mod Fyn, Sjælland og Jylland. Fyret ligger midt i et gammelt voldanlæg, og ved opgangen til fyret fortæller Samsø Museum om Samsøs middelalderborge i det gamle krudthus.

 

Åbningstider: I 2024 er der åbent hver dag kl. 11-18 fra 23. marts til og med 3. november i Krudthus og Fyrtårn

Entré (til fyrtårnet):
Voksne kr. 30,-. Børn (under 16 år) kr. 20,-.

Info:
Færdsel i fyrtårnet og området generelt sker på eget ansvar. Færdsel er ikke tilladt før kl. 11 og efter kl. 18.

Du kan også holde ferie i et af stedets fire unikke ferieboliger.

For mere info se de fire link herunder;


PAS GODT PÅ SKOVEN OG DENS DYR

Skovene under Brattingsborg Gods er privatejet, men offentlig færdsel på veje og stier er tilladt for gående og cyklister dagligt fra kl. 6.00 til solnedgang.

Ingen biler i skoven i maj og oktober
Fra og med 2023 har vi besluttet ikke længere at åbne skoven for biltrafik i maj og oktober. Det skyldes, at mængden af biltrafik igennem de seneste år har været stødt stigende og nu har nået et niveau, som vi ikke finder foreneligt med den ro og fred, som vi synes, der skal være i skoven af hensyn til både de gående skovgæster og de dyr, som bor der. 

I tilknytning til det har vi fået flere og flere henvendelser fra skovens gående gæster, som har observeret samme stigning og derfor spørger os, om det virkelig er nødvendigt at åbne skoven for biltrafik de to måneder hvert år. 

Der vil naturligvis fortsat være adgang til skoven hele året rundt for gående og cyklister efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler.

Derudover har alle personer med et gyldigt og synligt handicapbevis i bilen adgang til at køre i skoven i maj og oktober måned mellem 07 og solnedgang.

Ved ønske om afholdelse af et arrangement i skoven skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor, der kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-14 (fredage fra kl. 8-12) på tlf. +45 8659 3066 eller pr. mail info@brattingsborg.dk. Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 250 plus moms pr. tilladelse.