Svineproduktion

I driften til Brattingsborg Gods findes også en moderne og kompetence drevet svineproduktion. Med stort fokus på dyrevelfærd varetages denne del af driften i det daglige af driftsleder Vitaliy Protsenko og hans dygtige team. Produktionen foregår i avlsbygningerne Hjalmarsgård og Vesborggård, hvorfra der leveres til Danish Crown i Horsens.

Klimastald og naturlig ventilation

Moderne svineproduktion kræver stor ekspertise og løbende opdatering af stald og foder inventar. I 2021 har Brattingsborgs svineproduktion derfor gennemgået en større modernisering og udvidelse. Førstnævnte til glæde for både dyr og medarbejdere, sidstnævnte med sigte på i løbet af 2021 at løfte produktionen til godt 26.000 slagtesvin om året.

Den del af driften, som finder sted på Hjalmarsgård, huser bl.a. godsets søer, hvor de går i et moderne løsdriftsstaldsystem. Derudover består Hjalmarsgård af to-klimastald til smågrise, ligesom gården huser godt 20% af godsets slagtesvin. De resterende slagtesvin fra 40 kg holder til på Vesborggård, der består af et kompleks på 10 stalde med naturlig ventilation.

Fokus på dyrevelfærd

Idet Brattingsborg Gods bl.a. leverer Englandsgrise, skal produktionen efterkomme en række særlige dyrevelfærdskrav om øget plads til søerne og dybstrøelse, og søerne skal i hele drægtighedsperioden gå løse. Den store modernisering af staldene i 2021 er bl.a. sket med fokus på en yderligere optimering af dyrevelfærden i forbindelse med den daglige drift.

For at producere godt 26.000 slagtesvin om året skal der bruges store mængder af foder - cirka 3.500 tons byg og 3.500 tons hvede. Dette indkøbes bl.a. direkte i høst fra nogle af øens andre landmænd.