Yoga og retreats ved Ørnslund

Ved indkørslen til Brattingsborg Skov mødes du af Ørnslund, der oprindeligt dannede ramme for godsets inspektørbolig. I dag udlejer vi bygningerne og den smukke have ved Ørnslund til virksomheden Yogamo / Samsø Retreat. Her afholder indehaveren Anette Meldgaard retreats og andre spændende yoga arrangementer i de skønne og fredfyldte rammer - tæt på skov og strand.

Hele området ved Ørnslund er omkranset af træer, marker, et rigt dyreliv og stjernehimlen, og via skovens små stier føres du til en af Samsøs flotteste kyststrækninger. Et oplagt sted væk fra en travl hverdag til et pusterum af dage med yoga og fordybelse. Se samsoeretreat.dk for mere info om Yogamo / Samsø Retreat og udbuddet af både egne og andres retreats - midt i Samsøs fantastiske ro og natur.


Historien om godsinspektør August Kruse

En særlig vigtig del af fortællingen om Ørnslund og Brattingsborg Skov, er historien om August Kruse, der i 1839 tiltrådte stillingen som godsinspektør hos Brattingsborg Gods og bosatte sig på Ørnslund, der tilbage i Kruses tid var en flot firelænget gård. Godsinspektør Kruse, der ofte omtales som Samsøs første arkæolog, boede på Ørnslund til sin død i 1881, og i den periode indsamlede og registrerede han mange vigtige fund fra bl.a. områdets gravhøje og jættestuer, bl.a. økser og mejsler. Mange af Kruses fund kan i dag studeres ved selvsyn på Samsø Museum i Tranebjerg.

Godsinspektør Kruses tilstedeværelse ved Ørnslund og i og omkring Brattingsborg Skov kommer bl.a. også til udtryk via de eksotiske træer, han plantede i haven ved Ørnslund, og via de mange mindesmærker han opførte, og som du stadig møder på din tur rundt i skoven. På din højre hånd lige efter indkørslen til Brattingsborg Skov, ser du endvidere den sten, som samsingerne i 1894 rejste for August Kruse, hvis fulde navn var Hans William August Kruse.


Ørnen på Ørnslund

Ørnslund uden ørn er som et skib uden lanterne, og i sommeren 2018, efter en periode uden, blev en ny flot ørn sat fast på dens sædvanlige plads på toppen af gavlen på den længe af Ørnslund, som vender ud mod skoven.

Den nye ørn har været længe undervejs og er skåret ud af egetræ fra stormen i 1999, hvor Brattingsborg Skov, som mange andre steder i landet, også blev ramt af mange væltede træer. Det er kunstneren Julie Rønn von Lotzbeck, der har skabt den nye ørn hjemme på hendes værksted i Krogerup i Nordsjælland. Julie von Lotzbeck er uddannet fra Danmarks Designskole i 2003 og arbejder i dag som kunstner.

Godsejer Anders D. Lassen oplyser, at den gamle ørn blev nedtaget i forbindelse med den renovering af Ørnslund hovedbygning og feriebolig, som fandt sted fra medio 2017 til ultimo 2018, og at det hele tiden har været meningen, at der skulle fremstilles en ny ørn i egetræ.

Opsætningen markerer afslutningen på en større renovering af hele ejendommen Ørnslund. Hovedbygningen er nu indrettet med bl.a. en stor yogasal og udlejet til Yogamo ved Anette Meldgaard, og der er ligeledes sket en større renovering af længen ud mod vejen (red: Ørnslund Feriebolig) som følge af en større vandskade i foråret 2017. Desuden er taget udskiftet, da det gamle stråtag var meget utæt, fortæller Anders D. Lassen.

Et forsigtigt gæt er, at den oprindelige ørn stammer helt tilbage fra 1850'erne, og at daværende godsforvalter August Kruse også nød synet af ørnen, når han kom hjem til Ørnslund. August Kruse døde i 1881, og han ligger begravet på Tranebjerg kirkegård, hvor hans gravsted i øvrigt for nylig er blevet sløjfet.

De to lokale smedemestre Arne Ditlevsen og Tom Albertsen gik til tops og fik sat ørnen på plads – det er Tom Albertsen, der har lavet beslagene og efterfølgende blev ørnen tjæret, så den stort set ligner den gamle ørn.

Ovenstående er uddrag af artikel skrevet af journalist Jens Øster-Mortensen.