Historien om Brattingsborg Gods

Historisk går Brattingsborg tilbage til cirka 1120. Dengang var det Kongens borg på Samsø. Senere opretter Kong Christian den 5. Grevskabet Samsøe, og siden har godset været i slægten Danneskiold-Samsøes eje. Unikt for godsets historie er også områdets mange fortidsminder i form af kæmpehøje fra sten- og bronzealderen samt vikingetiden.

Nye tider, nye bygninger

Fra 1677 til 1870 drives Brattingsborg Gods uden, at de enkelte ejere opholder sig ret meget på godset. Dette ændres i 1870, hvor grev Christian Frederik bosætter sig på Brattingsborg Gods. Det bliver starten på en ny epoke – bl.a. nedrives den oprindelige gård, og opførelsen af godset, som det fremstår i dag, påbegyndes.

Opførelsen af hovedbygningen sker under ledelse af arkitekt Borring, og byggeriet pågår frem til 1898, hvor det færdiggøres af arkitekt Borch. Arkitektonisk er hovedbygningen nygotisk engelsk- inspireret, mens avlsbygningerne regnes for noget af Danmarks tidligste betonbyggeri. Opførelsen af avlsbygningerne påbegyndes også i 1870, og flere af disse indgår stadig i driften.

Engelsk parkstil på Samsø

Samtidig med opførslen af hoved- og avlsbygninger blev der anlagt en 6 ha stor park i engelsk stil - en stil, der er kendetegnet ved, at den omkringliggende natur, såsom marker og skov, inddrages som en del af parken og dens udtryk. Parken ved Brattingsborg Gods falder derfor naturligt ind i landskabet og byder på havudsigt, store plæner og gamle træer.

Oprindelig var Brattingsborg Gods en del af Kongens indtægtsgrundlag - baseret på skatter, afgifter samt hånd- og halsret. I dag er godset privatejet og drives som en moderne landbrugsvirksomhed af kammerherre Anders Danneskiold Lassen.

Ejere af Brattingsborg

 • (1216-1660) Kronen
 • (1660-1661) Joachim von Gersdorff
 • (1661) Magdalene Sybille Joachimsdatter von Gersdorff gift Bielke
 • (1661-1674) Jørgen Bielke
 • (1674-1676) Peder Schumacher Griffenfeld
 • (1676) Christian 5.
 • (1676-1719) Sophie Amalie Poulsdatter Moth lensgrevinde af Samsøe
 • (1719-1728) Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1728-1740) ?
 • (1740-1778) Frederik Christian lensgreve Danneskiold-Samsøe
 • (1778-1823) Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1823-1869) Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1869-1886) Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1886-1914) Christian Frederik lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1914-1945) Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe
 • (1945-1985) Elisabeth Henriette Aagesdatter komtesse af Danneskiold-Samsøe, gift Lassen
 • (1985-) Anders Aage Schau Danneskiold Lassen

Kilde: Wikipedia

I 2008 var Søren Ryge på besøg hos samsingen Svend Bagges, som fortalte om hans 62 års ansættelse hos Brattingsborg Gods. Det blev til DR-programmet ”Herregårdskarl på Samsø”, som vi håber en dag bliver genudsendt.

Ønsker du at dykke mere ned i bl.a. historien om Brattingsborg Gods, anbefaler vi bogen ”Borgene på Samsø. En arkæologisk jagt på historien bag øens fem middelalderborge”, udgivet af Nationalmuseet og Syddansk Universitetsforlag i 2018.