Brattingsborg Gods i dag

Brattingsborg Gods er privatejet og drives som en moderne landbrugsvirksomhed af godsejer og kammerherre Anders Danneskiold Lassen. Han er bosiddende i hovedbygningen, der danner rammen om hans private hjem og således ikke er åben for offentligheden.

Virksomheden Brattingsborg Gods har cirka 20 ansatte og placerer sig over godt 2.400 ha, svarende til omkring 20% af Samsøs samlede areal. De primære forretningsområder er markbrug, svineproduktion, skovdrift, jagt samt udlejning af ferie- og helårsboliger.

Markbruget omfatter bl.a. dyrkning af korn m.m. samt naturpleje, uden brug af gødning og planteværn og således under stor hensyntagen til naturen, af de fredede øer i Stavns Fjord.

Fra godsets svineproduktion leveres der grise til Danish Crown, hvorfra kødet eksporteres videre til de respektive markeder, bl.a. bacon til England. Endelig består virksomheden Brattingsborg Gods, som nævnt, af skovdrift, jagt og udlejning af såvel ferie- og helårsboliger – områder, der bl.a. bidrager økonomisk til opretholdelse af godsets mange kultur- og naturværdier.

Landbrugshal udlejes.
På Vesborgvej 15 udlejer vi en landbrugshal på ca. 230 kvm. Der køres ind i hallen via en stor port. Egnet til bl.a. opbevaringsformål.


Et solcelleanlæg ved Bisgaard
Hvorfor og hvad er fakta?

Læserbrev v/Anders D. Lassen, Brattingsborg Gods.