Skov

Af Brattingsborg Gods’ samlede areal på ca. 2.400 ha består cirka 875 ha af skov og plantager fordelt over sydspidsen af Samsø, Nordby Hede og Mårup Skov. Alle arealerne drives som traditionel skov – et arbejde, der varetages af godsets skovmaskinfører og en ekstern skovrider samt skoventreprenører.

Et rigt dyreliv

På sydøen ligger Brattingsborg Gods omkranset af godt 300 ha skov, der overvejende består af løvtræer, såsom bøg, eg, ask og ær. Her byder skovens vegetation endvidere på enge, moser og søer samt et rigt dyreliv. Grundet nordøens mere sandede arealer og et mindre nedbør består Nordby Hede og Mårup Skov primært af nåle- og birketræsplantager.

Træ, flis og brænde

Brattingsborg Gods iværksætter jævnligt genplantningsprojekter, så skovene hele tiden bevares og vedligeholdes. Skoven er løbende under forandring – senest er der plantet en række nye kulturer, bl.a. sitkagran, fyr, eg og bøg, i Brattingsborg Skov samt på Nordby Hede og i Mårup Skov.

Det bedste træ fra godsets skove sælges til tømmer og finér. Derudover leveres en del af træet som flis til Nordby Varmeværk, mens resten sælges som brænde til private (se info om brændesalg nederst på denne side).

Naturens Skønhed i Brattingsborg Skov

Vi er begejstrede for at kunne dele en særlig samling af fotografier, der fanger essensen og skønheden i Brattingsborg Skov. Disse billeder, taget af Ib Skou, inviterer dig ind i en verden af ro og naturlig skønhed, som findes lige i vores baghave.

Se billederne her

Pas godt på skoven

Skovene under Brattingsborg Gods er privatejet, men offentlig færdsel på veje og stier er tilladt for gående og cyklister dagligt fra kl. 6.00 til solnedgang. Skoven kan enkelte dage være lukket pga. jagt.

Ingen biler i skoven i maj og oktober
Fra og med 2023 har vi besluttet ikke længere at åbne skoven for biltrafik i maj og oktober. Det skyldes, at mængden af biltrafik igennem de seneste år har været stødt stigende og nu har nået et niveau, som vi ikke finder foreneligt med den ro og fred, som vi synes, der skal være i skoven af hensyn til både de gående skovgæster og de dyr, som bor der. 

I tilknytning til det har vi fået flere og flere henvendelser fra skovens gående gæster, som har observeret samme stigning og derfor spørger os, om det virkelig er nødvendigt at åbne skoven for biltrafik de to måneder hvert år. 

Der vil naturligvis fortsat være adgang til skoven hele året rundt for gående og cyklister efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. Ligeledes kan de, som slet ikke har mulighed for at gå eller cykle, søge en personlig tilladelse til en køretur i skoven. Dette kan ske ved skriftligt henvendelse til godskontoret.

Derudover har alle personer med et gyldigt og synligt handicapbevis i bilen adgang til at køre i skoven i maj og oktober måned mellem 07 og solnedgang.

Ved afholdelse af særlige arrangementer i skovene skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor (se kontaktinfo nederst på denne side).


Ønsker du at afholde et arrangement i skoven eller måske købe brænde til dit hjem?

Kontakt Brattingsborg Godskontor:
Tlf. +45 8659 3066 | Mail info@brattingsborg.dk

Afholdelse af særlige arrangementer.

Ved ønskes om afholdelse af særlige arrangementer i skoven skal der indhentes skriftlig tilladelse fra Brattingsborg Godskontor, der kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-14 på tlf. +45 8659 3066 eller pr. mail info@brattingsborg.dk. Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 250 plus moms per tilladelse.


    Salg af brænde.
    Brændesalg sker ved henvendelse til Brattingsborg Godskontor. Afhentning/opsavning sker i perioden 01.02 - 30.04.
    Når salget starter, finder du sæsonens gældende prisliste her.